Hôm nay Thứ sáu, ngày 18/01/2019,

Điều lệ khi đăng tin: Tìm người & Nhắn tin

Khi bạn sử dụng khu vực “ Tìm người  & Nhắn tin “  của Websuckhoe.vn ( WSK) , bạn được xem là Người sử dụng dịch vụ của WSK .

Do đó, bạn cần đọc và chấp nhận tuân thủ những Điều lệ  sử dụng cho mục “ Tìm người & Nhắn tin”   dưới đây:  

1-      Bạn  tự chịu mọi trách nhiệm về nội dung đăng tin của mình.

2-      Websuckhoe.vn từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến bạn hoặc một bên thứ 3 nào đó phát sinh từ

           việc đăng tin của bạn.

3-      Việc cung cấp Thông tin cá nhân của Bạn :

          3.1 Bạn đồng ý và cam kết cung cấp cho chúng tôi đầy đủ ,chính xác các thông tin yêu cầu trong biểu mẫu

            ( Form ):    " Thông tin đăng ký Tìm người & Nhắn tin"

          3.2  Bạn phải đủ 16 tuổi trở lên ( Sinh từ năm 1996 về trước ) : Nếu nhỏ hơn độ tuổi qui định này,

                  vui lòng tìm Người thân đủ  tư cách đại diện cho Bạn !

          3.3  Các thông tin sẽ  HIỂN THỊ  cho mọi người xem là : 

                 - Tiêu đề:                Vd :Tìm bạn cũ Nguyễn Thị ....

                 - Nơi đăng:            Vd: Hồ Chí Minh

                -  Cần tìm:               Vd: Tìm bạn cũ

                -  Phạm vi :              Vd: Toàn quốc, Việt Nam

                -  Tên Người đăng:  Vd: Đỗ Bích

                -  Hình : Do bạn cung cấp - Nếu không có thì sẽ lấy Logo Websuckhoe làm hình thay thế

                 -  Mô tả ngắn (về người thân của bạn) : Nếu bạn không muốn những thông tin về này được đăng

                    và chia sẻ, xin Bạn hạn chế tới mức tối đa.

                     Ví dụ:   Bạn nên hạn chế cho số điện thoại, số nhà....

                                  Chúng tôi khuyến cáo:   Bạn chỉ nên cho địa chỉ email, hoặc nhờ báo tin cho Websuckhoe.vn...

 4-   Chúng tôi cam kết không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn  trừ 04 mục sau đây:

4.1           Những thông tin cá nhân mà  bạn đồng ý cho hiển thị : Ví dụ: Thông tin mô tả về người thân của bạn mà bạn đã đồng ý khai báo cho chúng tôi.

4.2           Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.

4.3           Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm: (a) tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; (b) bảo vệ các quyền hay tài sản của các công ty đối tác; (c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng.

4.4            Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn công việc kinh doanh của công ty , bằng cách liên kết, hợp nhất hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi. Ngoài ra, trong tình huống công ty trở thành đối tượng của một vụ khởi kiện phá sản, dù tự nguyện hay miễn cưỡng, thì công ty hay người được uỷ thác có thể bán, cho phép hoặc tiết lộ thông tin như vậy theo cách khác trong quá trình chuyển giao được toà án về phá sản đồng ý.

               5-   Nội dung tin nhắn  của bạn cần tuân theo các qui tắc sau: 

       5.1   Rõ ràng, ngắn gọn, dùng tiếng Việt có dấu

       5.2  Trung thực : nội dung sự việc là có thật và liên quan đến người thân của bạn

       5.3    KHÔNG được: bịa đặt, bôi nhọ, vu khống, đe dọa người khác

       5.4    KHÔNG  vi phạm thuần phong mỹ tục và các qui định của pháp luật.

       5.5    KHÔNG nhắn  tin với mục đích:  Kết bạn, làm quen qua mạng, rao vặt, quảng cáo.

             6 - Chúng tôi có quyền sửa chữa, thay đổi nội dung tin nhắn cho phù hợp hơn;   hoặc KHÔNG DUYỆT các tin nhắn

                  của  thành viên  vi phạm các Qui định sử dụng trên !

             7-Lưu ý & Khuyến cáo  :

           7.1 Trong trường hợp Khẩn cấp hoặc vì những lý do đặc biệt nhạy cảm khác,  chúng tôi   khuyến nghị

                       bạn liên hệ  trực tiếp với các cơ quan chức năng  để có những biện pháp kịp thời giúp bạn !

              7.2  Trong một số trường hợp thông  tin mang tính nhạy cảm ( Ví dụ: Tìm người nhà nạn nhân ...)

                      Chúng tôi, cần xác nhận thông tin chính thức từ Bạn/Hoặc người đại diện  bằng Văn bản,điện thoại, email, Fax v v...

              7.3  Có thể  rất nhiều người trùng tên với bạn, hoặc trùng tên với người bạn cần tìm ! Vì thế, nên cẩn thận đối chiếu

                      và kiểm tra cẩn thận các thông tin để tránh dẫn đến các NHẦM LẪN đáng tiếc có thể xãy ra !

              7.4  Không nên gởi tiền bạc, hoặc cho người kia biết các thông tin cá nhân của bạn để tránh tình trạng lừa đảo về

                     tài sản hoặc mạo danh.  Nhất là không nên cho biết các thông tin về thẻ tiền bạc…

                     Mọi mất mát về tài sản của bạn chúng tôi không chịu trách nhiệm.

           

        Các quy định trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước!

Bảng tính BMI
( Chỉ số khối cơ thể )